Currently
°F
Forecasts
Tran Gia Minh

Tran Gia Minh

phodogo.net/tong-hop-500-hinh-anh-dep-ve-phat-di-lac.htm

Chúng ta rất hay bắt gặp hình ảnh Phật Di Lặc tại đình chùa hay miếu thờ. Tại đất nước Việt Nam chúng ta thì Phật Di Lặc là hình ảnh vị ý trung nhân Tát rất gần gũi có con người VN